Пазарът на соларни модули с включване към електрическата мрежа през 2022 г.

Назад
Снимка: Германско дружество за слънчева енергия (DGS)
Снимка: Германско дружество за слънчева енергия (DGS)
17 юли 2023

Оценка на проучването сред доставчиците на соларни модули за включване към електрическата мрежа относно структурата на пазара, обема на пазара, продажбите и предпочитанията на клиентите.

Пазарът на соларни модули за включване към електрическата мрежа се развива динамично. Въпреки това досега липсваха убедителни данни за структурата и обема на пазара. Чрез проучване сред доставчиците на соларни модули за включване към електрическата мрежа в Германия и изготвен въз основа на него анализ, настоящото проучване за първи път показва структурата на доставчиците. Освен това то предоставя достоверна прогноза на пазара и представя предпочитанията за използване на соларни модули, както и възможностите и пречките от гледна точка на доставчиците.

Какво е характерно за доставчиците?

Резултатите от проучването показват, че 72% от доставчиците принадлежат към категорията на микропредприятията. Соларните модули за включване към електрическата мрежа са били предлагани и преди 2010 г., но 62% от анкетираните доставчици са започнали да продават соларни модули едва през 2019 г. или по-късно. От всички продадени от анкетираните доставчици до момента соларни модули, 75 % са продадени от компаниите директно на крайни клиенти.

Кои соларни модули се продават?

Що се отнася до мястото на използване на соларните модули, най-често срещаният тип приложение – 44% – е на открито, например на плоски покриви или в градини, а едва на второ място по честота на приложение – 29% – е балконът. Според проучването щепселът „Шуко“ се е превърнал в стандартна щепселна връзка – 77% от всички действащи соларни модули в Германия използват този щепсел.

Какъв е обемът на пазара в края на 2021 г.?

Въз основа на приблизителна оценка на събраните данни за пръв беше установено, че до края на 2021 г. на крайни клиенти в Германия са били продадени между 140 000 и 190 000 соларни модула за включване към електрическата мрежа. Това съответства на мощност от 59 до 66 мегавата. Броят на модулите, продадени от доставчиците в проучването, също се е увеличил почти двойно през 2021 г. в сравнение с предходната година. Общият оборот е трудно да бъде оценен въз основа на установената база, но през 2021 г. той трябва да е надхвърлил 30 милиона евро. Така за първи път и въз основа на данни може да се покаже, че пазарът действително се развива много динамично.

Пазарен обем на соларните модули за включване към мрежата общо и през 2020 г. и 2021 г. Брой на соларните модули за включване (вляво) и мощност в мегавати (вдясно).

Продадени соларни модули за включване към мрежата
Общо (до края на 2021 г.)
Проучване 2020 г.
Приблизителна оценка 2021
Лява графика
Натрупана мощност в MW
Общо (края на 2021 г.)
Проучване 2020 г.
Приблизителна оценка 2021
Дясна графика

Източник: https://solar.htw-berlin.de/studien/marktstudie-steckersolar-2022/

ОЩЕ НОВИНИ

Този проект е част от Европейската инициатива за климата (EUKI). EUKI е инструмент за финансиране на проекти на германското Федерално министерство на икономиката и защитата на климата (BMWK). Конкурсът на EUKI за проектни идеи се осъществява от Германското дружество за международно сътрудничество (GIZ). Общата цел на EUKI е да се насърчи сътрудничеството в областта на климата в рамките на Европейския съюз (ЕС) с цел намаляване на емисиите от парникови газове. www.euki.de/en