Соларен щепсел: Слънчева енергия от балкона директно в контакта - част 2

Назад
18 септември 2023

6. Какви са предимствата на соларния модул за включване? Изгодно ли е за мен?

*юг / *изток

С включването на соларен модул към електрическата мрежа вие давате своя личен принос към енергийния преход. Мини соларните системи обикновено произвеждат достатъчно електроенергия, за да покрият в слънчеви дни значителна част от базовото натоварване и от пиковото натоварване на домакинството в обедните часове.

Един стандартен соларен модул с мощност 380 вата, монтиран на балкон с южно изложение и без засенчване, осигурява около 280 киловатчаса електроенергия годишно. Така вашето потребление на електроенергия се намалява с приблизително същото количество, както ако можете да потребявате електроенергията директно в домакинството.

Това количество електроенергия се равнява приблизително на годишното потребление на един хладилник и на една пералня в домакинство от двама души. При средна цена на електроенергията от 33 евроцента това води до годишни икономии от около 66 евро.

Един соларен модул за включване със стандартен модул обикновено струва между 350 и 600 евро. Тъй като понастоящем търсенето е много голямо и доставката на компоненти се забавя, в някои случаи цените са значително по-високи. В замяна на това обаче разходите за електроенергия в домакинствата също са се увеличили значително през последните месеци.

Добивът на модула, а оттам и неговата икономическа ефективност, зависят от различни фактори. Към тях спадат разходите за закупуване, насочването на модула с възможно най-малко засенчване и, разбира се, актуалната цена на електроенергията от доставчика на електроенергия. Особено полезен е вертикалният монтаж от външната страна на парапета на балкон, който е обърнат от югозапад на югоизток, без да има засенчване. Вертикалното разположение намалява пиковете на неизползваемо производство през лятото и увеличава използваемите добиви през зимното полугодие.

За място със средна продължителност на слънчевото греене в Германия можете да прецените икономическата ефективност на соларен модул с Соларен симулатор за включване на HTW Берлин оценка.

Вие не само намалявате сметките си за електроенергия, но и правите нещо добро за околната среда: Минисоларната система спестява около 2,5 тона емисии на CO2 за 20 години. 

Неподходящи места за монтаж са:

 • зад парапета на балкона, в нишата на балкона,
 • на стената под балкона на горния етаж,
 • Места със сянка, например от дървета, стълбове за осветление или съседни сгради.

Постоянното, дори частично засенчване или замърсяване на модулите може да доведе до намаляване на добива, което се отразява значително по-осезаемо, отколкото при една фотоволтаична система. Затова трябва редовно да проверявате модула и да го почиствате от замърсявания.

7. Има ли субсидия за соларни модули за включване към електрическата мрежа?

Все повече общини, отделни федерални провинции и регионални съюзи подпомагат соларните модули за включване към електрическата мрежа, чрез субсидии. Освен това мрежовите оператори и доставчиците на електроенергия все повече подкрепят това приложение, като опростяват регистрацията и не възпрепятстват използването, или дори активно насърчават такива системи. Внимавайте! Често в условията за субсидиране се поставят и изисквания, като например използването на специален захранващ контакт, проверка на електрическата инсталация от електротехник или поемане на разходите за монтаж на нов електромер. За да се избегнат проблеми със субсидирането, тези точки задължително трябва да се изпълнят. 

При соларните модули за включване към електрическата мрежа, преференциалната тарифа на Закона за енергията от възобновяеми източници обикновено също не се прилага. Ако например един соларен модул произвежда 500 киловатчаса електроенергия годишно и 150 киловатчаса от тях постъпват в мрежата, това означава тарифа за изкупуване на електроенергия от около 12 евро годишно. На това се противопоставят редовните, но непропорционално високи разходи за отчитане на електромерите и за фактуриране.

8. Къде трябва да регистрирам соларно устройство за включване към електрическата мрежа?

В своя Регламент 2016/631 Европейският съюз класифицира малките генератори с мощност под 800 вата като „незначителни“, тъй като те „нямат системно значение“. Въпреки това германските мрежови оператори искат всички електроцентрали да бъдат регистрирани при тях, независимо от тяхната мощност. Дейността обаче не зависи от разрешението. Те са включили това изискване в съответната нормативна уредба (правило за приложение VDE-AR-N 4105). При това за генератори с променлив ток до 600 вата,  което включва и соларни модули за включване към електрическата мрежа според нашето определение, е предвиден опростен формуляр. Все пак не е задължително този формуляр да бъде попълнен от електротехник; можете да го направите и сами, ако използвате соларен модул за включване.

Много мрежови оператори предоставят опростените формуляри на своя уебсайт, а някои ги изпращат при поискване. Някои от тях дори предлагат особено удобна онлайн регистрация. Към регистрацията трябва да приложите лист с данни на използвания инвертор, който показва, че устройството отговаря на изискванията за свързване към мрежата (декларация за съответствие).

Някои производители на балконни модули предлагат помощ при регистрацията.

Въпреки че се спори дали соларните модули за включване към електрическата мрежа, изобщо са „инсталации“, поне доколкото тези системи нямат фиксирано свързване, а се включват към електрическата верига чрез щепсел като домакинските уреди, Федералната агенция за мрежите също изисква регистрация в Регистър на основните данни за пазара.

Така че в момента са необходими 2 регистрации: При местния оператор на електропреносната мрежа и във Федералната агенция за мрежите. При тези регистрации е важно и двата пъти да се въвеждат едни и същи технически данни, като например мощността или датата на въвеждане в експлоатация, тъй като данните се сравняват помежду си във фонов режим.

За потребителите регистрациите нямат никакви предимства, а само създават бюрократични затруднения. Тъй като соларният модул за включване към електрическата мрежа формално е също така и свързана към мрежата фотоволтаична система, се изискват регистрации. Без регистрация в регистъра на основните данни за пазара може да бъде наложена глоба.

Указание: Ако вече имате фотоволтаична система на покрива, която е по-стара от 12 месеца и чиято електроенергия се потребява частично в домакинството, соларният модул за включване се счита за допълнителна нова система. Ако не е монтиран на същия покрив (със същата насоченост и наклон), операторът на мрежата вероятно ще поиска допълнителен електромер. При тези обстоятелства експлоатацията на соларния модул за включване става нерентабилна. Само ако покривната инсталация е по-нова от 12 месеца (валидна е датата на въвеждане в експлоатация), соларният модул може впоследствие да се регистрира при оператора на мрежата и в регистъра на основните данни за пазара като разширение на съществуващата инсталация.

9. Трябва ли ми нов електромер?

Дори ако соларните модули са предназначени за собствено потребление, а не за захранване на мрежата, електроенергията все пак може да постъпва в мрежата. От техническа гледна точка това не е проблем, а и е разрешено, ако използвате инвертори, които отговарят на стандарта.

Поради включването на соларния модул може да се случи така, че конвенционалните електромери с механични въртящи се шайби („електромерите на Ферари“) да работят в обратна посока, тъй като тези електромери не са оборудвани с ограничител. Ето защо в този случай операторът на мрежата като оператор на основната измервателна точка заменя конвенционалния електромер със съвременен електронен електромер, който се нарича още съвременно измервателно устройство (mME).

Тези електромери се предлагат в две версии: Електромерите за измерване в една посока продължават да измерват само изразходваната електроенергия и не отчитат назад, когато електроенергията постъпва в мрежата. (Малкият) излишък на захранване не се измерва с този вариант на електромер.

Вторият вариант е двупосочен електромер. Технически това са едни и същи електромери, но те са програмирани така, че да записват и да показват поотделно двете посоки на отчитане – електроенергията, която се черпи от мрежата, и електроенергията, която се връща обратно в мрежата. Такива електромери се използват и за фотоволтаични системи с излишък на енергия.

През следващите няколко години законодателят предвижда всички електромери в Германия, в рамките на т.нар Въвеждане на интелигентни измервателни уреди да бъдат заменени с такива модерни измервателни устройства. 

Ако операторът на електропреносната мрежа премахне стария електромер и вместо него монтира модерно измервателно устройство, той не може да начислява разходи за това. Тъй като Законът за експлоатацията на измервателните пунктове предвижда, че разходите за монтиране и демонтиране на електромерите вече трябва да се съдържат в годишната цена за измерване. Много мрежови оператори заявяват съгласие да се откажат от сметката за електромера още при регистрация на соларен модул.

Ако се инсталира модерно измервателно устройство, годишните разходи за измерване могат да нараснат до законоустановения максимум от 20 евро годишно.

Уверете се, че избраният от вас доставчик на електроенергия или основният доставчик не фактурира двойно разходите за измерване като част от основната цена за закупуване на електроенергия.

10. Какво трябва да знам при покупка?

Трябва да купувате само готови за включване устройства.

От техническа гледна точка е много важно включеният в комплекта инвертор да има декларация за съответствие съгласно VDE AR 4105, само тогава той може да се използва в електрическата мрежа. Също така се уверете, че инверторът е ограничен до максимална изходна мощност (променлив ток) от 600 вата (AC). Соларните модули могат да имат по-голяма мощност.

В отделни случаи фирмите продават например устройства с отворени краища на кабелите без щепсели за свързване. Очевидно е, че тогава клиентите сами трябва да монтират щепсела.

По този начин фирмите-производители прехвърлят отговорността за завършването на продукта върхукупувача. От правна гледна точка обаче това може да се прави само от квалифициран електротехник, а не от човек без специализирани познания. Същото важи и за подмяната на гнездо: Това също трябва да се извърши официално от квалифициран електротехник.

Потребителските центрове препоръчват, при покупката да се уверите, че фирмите-производители на соларни модули за включване към електрическата мрежа са спазили стандарта за безопасност DGS (DGS 0001:2019-10). Очаква се през 2024 г. да бъде изготвен продуктов стандарт за соларни модули за включване към електрическата мрежа. Понастоящем той е в процес на разработване.

Мини соларните системи, наричани още балконни електроцентрали, понякога могат да се закупят от местни специализирани търговци на фотоволтаици. Повечето оферти обаче се предлагат в специализирани онлайн магазини. Обзор на пазарите в тази връзка можете да намерите на тези интернет-страници:

 • Списание PV (Търговско списание за фотоволтаици)
 • Pvplug.de (Германско дружество за слънчева енергия)

Междувременно оферти могат да се намерят и в магазините за намаления или на пазарите за електроника. Обикновено обаче те са много по-скъпи от специализираните търговски оферти, а съветите и изборът в тях са доста ограничени. Уверете се, че офертите са технически изчерпателни и например включват и подконструкцията.

Ако всички изисквания са изпълнени, можете да включите устройството сами. На някои места помагат и семинарите „направи си сам“, провеждани например от регионални енергийни кооперативи или други инициативи, както и хора от квартала, които вече са натрупали собствен опит със соларни модули.

11. Как да разбера дали работи и каква е неговата ефективност?

Самите соларни модули или модулни инвертори не показват директно функционалността или текущата производителност. Понякога инверторите имат светодиод, който сигнализира за определени работни състояния, като мига или свети. Това обаче не е достатъчно, за да се установи дали устройството работи правилно и каква е неговата производителност.

Някои инвертори включват измерване на мощността, което можете да отчетете и запазите с помощта на външно допълнително устройство. Това може да стане и чрез онлайн връзка с интернет портал, подобно на фотоволтаичните системи (мониторинг). Тогава производството на енергия може частично да се отчита и на мобилния телефон. 

Ако уредът е свързан към контакта чрез щепсел „Шуко“ – при условие че това е разрешено за закупения уред – можете да използвате наличен в търговската мрежа електромер, който да се включи между контакта и хладилника, за да определите консумацията на електроенергия. Много от тези устройства могат да измерват и в обратна посока и по този начин са подходящи и като измервателен уред за производство на електроенергия за соларен модул.

На същия принцип работят така наречените „интелигентни контакти“; те могат да се превключват чрез WLAN от рутера или от управлението на интелигентния дом и често включват и измерване на енергията.

Както електромерите, така и интелигентните контакти все още не са достъпни за свързване чрез така наречения специален щепсел „Виланд“. В този случай в контакта може да се инсталира малко електронно устройство, което да събира данните. Тази електроника също така измерва потока на тока и го изпраща чрез Bluetooth или WLAN към интернет рутера или смартфона.

Когато соларните модули и инверторите са достигнали края на експлоатационния си живот, можете да ги занесете в местния център за рециклиране или в пункта за продажба, за обезвреждане и рециклиране.

Контролен списък: Стъпка по стъпка към соларния модул за включване

 1. Подходящи ли са местните условия за свързване на соларен модул за включване? Има ли там възможно най-много слънце?
 2. Дали мястото на инсталиране, контактът и веригата са на съвременно ниво?
 3. Съгласни ли са наемодателят или общността на собствениците?
 4. Има ли евентуално някакви ограничения по силата на строителното или уставното право, например поради разпоредбите за опазване на паметниците на културата в случай на стар градски център или горно остъкляване?
 5. Какви са изискванията на оператора на мрежата и на евентуалния субсидиращ орган?
 6. Намерихте ли подходящата оферта, която да отговаря на всичките ви изисквания? (техника, цена/качество, доставка, монтаж и свързване, стандарт за безопасност на DGS/стандарт за бъдещи устройства)
 7. Мислили ли сте за мониторинг, за да проверите ефективността?
 8. Имате ли под ръка експерти или местна група „направи си сам“, към които да се обърнете в случай на съмнение?
 9. Всичко ли е ясно с регистрацията и необходимата смяна на електромерите?

Това съдържание е подготвено от потребителските центрове Северен Рейн-Вестфалия и Райнланд-Пфалц за мрежата от потребителски центрове в Германия.

Източник: Steckersolar: Solarstrom vom Balkon direkt in die Steckdose

ОЩЕ НОВИНИ

Този проект е част от Европейската инициатива за климата (EUKI). EUKI е инструмент за финансиране на проекти на германското Федерално министерство на икономиката и защитата на климата (BMWK). Конкурсът на EUKI за проектни идеи се осъществява от Германското дружество за международно сътрудничество (GIZ). Общата цел на EUKI е да се насърчи сътрудничеството в областта на климата в рамките на Европейския съюз (ЕС) с цел намаляване на емисиите от парникови газове. www.euki.de/en