Насърчаване използването на възобновяема енергия в жилищните сгради

Назад
Photo: The Housing Initiative for Eastern Europe (IWO)
11 декември 2023

Партньорите по проект “SUNRISE” на Европейската инициатива за климата се събраха в Берлин, за да насърчат използването на балконски фотоволтаични системи с възможност за директно включване в мрежата в страни като България, Северна Македония и Литва

БЕРЛИН - [10-11 октомври 2023 г.] - В стремежа си към устойчив начин на живот партньорите по проект SUNRISE на Европейската инициатива за климата (EUKI) проведоха работна среща в Берлин, на която обсъдиха постигнатия до момента напредък в изпълнението на дейностите по проекта и планираха бъдещите стъпки. Всички те участваха и в семинар, проведен от инициативата SoLocal Energy - Касел (Германия), по време на който детайлно се представи технологията на Plug-in фотоволтаичните системи и техните положителни аспекти в търсенето на устойчиви енергийни решения.  

Във все по-загрижения за околната среда свят проектът SUNRISE прави крачка напред по пътя към устойчивото бъдеще. Воден от Инициатива за жилищния сектор в Източна Европа (IWO) и подкрепен от Хабитат България, Алианс на потребителите в Литва (LCA), фондация Habitat for Humanity International (HFHI), Германско дружество за слънчева енергия (DGS) и Хабитат Македония, проектът е насочен към увеличаване използването на възобновяема енергия в жилищния сектор чрез подхода PROSUMER - овластяване на собственици или наематели на жилища да станат едновременно производители и потребители на енергия.

В основата му стои амбицията да се популяризира технологията на Plug-in PV (фотоволтаични системи за балкони) чрез реализирането на пилотни проекти в България, Северна Македония и Литва. В тези страни малките инвестиции в Plug-in PV системи предлагат достъпна и рентабилна алтернатива на големите и скъпи мерки за енергийна ефективност на сградите. Тези инициативи дават възможност на хората да допринасят активно за опазването на климата, като същевременно облекчават техните финансови разходи и помагат за справяне с енергийната бедност.

По време на семинара партньорите по проекта дискутираха конкретни предизвикателства във всяка една от страните, включително различните технически изисквания и условия при използването на Plug-in PV. Например разликите в електромерите, които отчитат енергията подадена в мрежата, като потребление, представляват пречка. Въпреки тези предизвикателства участниците получиха редица примери и ценни съвети свързани с техническите аспекти на фотоволтаичните системите - от електрическите конфигурации до възможностите за монтиране на балкони. Беше изразена благодарност към Арвид Яспер за неговите детайлни обяснения, които спомогнаха за разрешаването на част от сложните казуси.

По време на посещение на ufaFabrik, партньорите разгледаха допълнителни възможности за устойчиво градско развитие, включително соларни системи на покриви, зелени покриви, зелени фасади и събиране на дъждовна вода (RWH). Марко Шмидт, посветен в тази област и пионер от Техническия университет в Берлин, сподели интересна информация за развитието на ufaFabrik и показа въздействието на тези  дейности и процеси чрез убедителни статистически данни и цифри. Заставайки сред зелени покриви и соларни панели, участниците изпитаха от първа ръка трансформиращия потенциал на подобни зони, признавайки жизненоважната им роля за подобряване на градския живот и повишаване на качеството на живот в градовете.

За повече информация относно проекта SUNRISE посетете ➡ https://sunriseproject.hfh.bg/

За EUKI:

EUKI е инициатива на германското Федерално министерство на икономиката и защитата на климата (BMWK) за засилване на сътрудничеството в ЕС с цел допълнително развитие и изпълнение на амбициозната му политика за климата. Чрез EUKI, организациите в областта на климата могат да почерпят опит една от друга - инициативата подпомага диалога в рамките на Европа, обмена на добри практики, повишаване на информираността и трансфера на знания.

ОЩЕ НОВИНИ

Този проект е част от Европейската инициатива за климата (EUKI). EUKI е инструмент за финансиране на проекти на германското Федерално министерство на икономиката и защитата на климата (BMWK). Конкурсът на EUKI за проектни идеи се осъществява от Германското дружество за международно сътрудничество (GIZ). Общата цел на EUKI е да се насърчи сътрудничеството в областта на климата в рамките на Европейския съюз (ЕС) с цел намаляване на емисиите от парникови газове. www.euki.de/en