Домакинства, произвеждащи енергия за бита от слънцето

Можем лесно сами да произвеждаме енергия за своето жилище, като инсталираме на балкона или на фасадата му Plug-in PV система. Системата от два броя щепселни соларни модула генерира до 800 кВтч електричество на година, достатъчно, за да захраните хладилник, телевизор, компютър и друга техника с безплатна енергия от слънцето.
Снимка: Инициатива за жилищния сектор в Източна Европа (IWO)

Проект SUNRISE – Prosumer Solar Energy

Проектът се изпълнява в периода 01.11.2022 г. – 30.04.2025 г. от консорциум с водеща организация Инициатива за жилищния сектор в Източна Европа (IWO) и партньори от Хабитат България, Алианс на потребителите в Литва (LCA), Habitat for Humanity International (HFHI), Германско дружество за слънчева енергия (DGS) и Хабитат Македония. Има за цел да спомогне преодоляването на бариерите за използване на възобновяема енергия (особено слънчева) от домакинствата в многофамилни жилищни сгради. Финансиран е от Европейската инициатива за климата (EUKI) на германското Федерално министерство на икономиката и защитата на климата (BMWK).

КЪМ ПРОЕКТА

ВЪЗДЕЙСТВИЕ В ДЪЛГОСРОЧЕН АСПЕКТ

Въвеждането на PROSUMER - ПРОИЗВЕЖДАЩ ПОТРЕБИТЕЛ допринася за:

  • намалени въглеродни емисии, ползи за околната среда и сигурност за домакинствата и обществото като цяло;
  • по-евтини сметки за енергия, енергийна автономност;
  • отприщване на частни инвестиции във ВЕИ;
  • инсталациите в малък мащаб ще накарат хората да осъзнаят, че заедно могат да окажат влияние върху енергийния преход.
КЪМ ПРОЕКТА
Снимка: indielux

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

Идентифициране на предизвикателствата и възможностите за участие на общността в прилагането на ВЕ в жилищния сектор.
Изграждане на капацитет.
Идентифициране и разпространение на решения за финансиране на ВЕИ и подход «ПРОИЗВЕЖДАЩ ПОТРЕБИТЕЛ» в жилищния сектор.
Повишаване на осведомеността и инсталиране на демонстрационни Рlug-in фотоволтаични системи.
Този проект е част от Европейската инициатива за климата (EUKI). EUKI е инструмент за финансиране на проекти на германското Федерално министерство на икономиката и защитата на климата (BMWK). Конкурсът на EUKI за проектни идеи се осъществява от Германското дружество за международно сътрудничество (GIZ). Общата цел на EUKI е да се насърчи сътрудничеството в областта на климата в рамките на Европейския съюз (ЕС) с цел намаляване на емисиите от парникови газове. www.euki.de/en